Академията

Има много причини, поради които хората се стремят към продължаване на обучението си, но те всички имат нещо общо: ТЕ КАЗВАТ ДА!

 

Да на новите възможности.
Да на успеха.
Да на бъдещето.

 

Ние също казваме ДА!

 

Да на повече от 60 години опит в областта на автоматизацията.
Да на повече от 70 стандартни курса.
Да на индивидуалността.

 

Нашият опит показва, че продуктивността и конкурентноспособността зависят не само от ЦПУ, роботите и машините, но също така и от хората, които работят с тях.

 

Ние знаем, необходимо е непрекъснато обучение!


 

www.fanuc.bg